Pravidla

Cílem programu je skrze spolupracující advokáty zprostředkovat právní pomoc v na míru přizpůsobených formách – od poskytování jednorázových konzultací přes právní analýzy, sepisování podání, tvorbu procesní taktiky až po komplexní právní zastoupení. Řešíme tak problémy klientů, kteří jsou sociálně znevýhodněni a z tohoto důvodu by nebyli schopni dosáhnout na komerční právní pomoc.

Zprostředkováváme pomoc zejména s problémy, které vyplývají z pracovně právních vztahů, nájemního bydlení a excesů při exekucích. Zároveň spolupracujeme s nevládními organizacemi zacílenými na jednotlivé skupiny sociálně znevýhodněných.

Pomocná právní ruka se nabízí ve formě osobní či telefonické konzultace problému, online poradenství, sepisování listin podání i v podobě advokátního zastupování u soudů a jednání s protistranou.

  • ti, kdo nejsou schopni hradit si z vlastních prostředků komerční právní pomoc,
  • nejde-li v jejich případě o zjevně bezúspěšné nebo šikanózní vymáhání práva,
  • nejde-li o typ problému, na který je zaměřena dostupná specializovaná právní pomoc (např. domácí násilí, poradenství pro rodinu a dítě apod.)

Bezplatné právní poradenství a poskytování dalších právních služeb u nás zajišťují výlučně advokáti a advokátky, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o spolupráci vycházející z projektů organizace.

Advokáti a advokátky jsou členy České advokátní komory a jsou pojištěni pro případ profesního pochybení.

V současné době poskytují bezplatnou právní pomoc naši spolupracující advokáti Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (zejména osobní a telefonické poradenství), Mgr. Erika Turzová Baloghová (zejména webová poradna).

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zodpovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že by z některých údajů v dotazu bylo možné zjistit totožnost osob, jsou tyto údaje před zveřejněním odstraněny. Lze rovněž výslovně zažádat o nezveřejnění dotazu a odpovědi. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.