O IuRe

Našim přáním je žít ve společnosti, kde má každý dostatek prostředků k ochraně svých práv. Nechceme však čekat na systémovou změnu, kterou si musí lidé vydobýt společně.

Vidíme, že si dnes nemálo lidí si nemůže dovolit advokátní právní pomoc, když ji potřebují. Jsme sami advokáti či právníci, kteří chtějí dělat smysluplnou práci. Bez „přístupu ke spravedlnosti“ jsou základní svobody a rovnost před zákonem pro mnoho lidí jen „na papíře“. Proto již od roku 2004 sháníme finance, abychom mohli zajišťovat bezplatnou právní pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují a na komerční právní pomoc nedosáhnou.

Zajistili jsme právní pomoc již tisícům seniorů, zaměstnanců či nájemníků, kteří by jinak neměli zastání.

Každoroční shánění peněz je náročné, ale přes řadu adrenalinových situací se nám zatím vždy povedlo právní poradenství v nějaké formě zajistit. Nemůžeme zde dost poděkovat jak našim advokátům, kteří část své práce dělají vždy pro bono, tak mnoha dobrovolníkům, podporovatelům a sympatizantům. Aktuální zacílení právní pomoci je dané podmínkami grantu, kterým se nám povedlo zajistit na daný rok financování. Aktuálně tedy zajišťujeme právní pomoc seniorům.

Jak nám můžete pomoci

Dary jednotlivců podmínky obvykle nemají. Proto vítáme jakoukoli podporu našich sympatizantů na program Právní pomoci – pak můžeme právní radu zajistit i těm, kdo nespadají do aktuálních grantů, ale čelí bezpráví. Můžete nám pomoci příspěvkem přes službu Darujme (další způsoby podpory jsou vypsány zde).

Komu jsme již zajistili pomoc

Skrze spolupracující advokáty jsme již pomohli lidem v soudním řízení, řízení před úřady, poradili v rámci poradny on-line, telefonické či osobní. Advokáti zdarma radí také v mobilních poradnách v osvícených městech (Cheb, Žatec, Mělník, Dobruška) nebo městských částech, kteří svým občanům takto pomáhají. Pokud se nám povedlo získat více peněz, zprostředkovali jsme nejen řešení kauz jednotlivých lidí, ale i příčiny – špatné zákony (viz naše Výroční zprávy v sekci O nás na našem hlavním webu).

Zkušenosti z praxe při poradenství seniorům zužitkováváme například při působení ve Výboru pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva.

Prosadili jsme tak řadu zlepšení nejkřiklavějších ustanovení exekuční legislativy v době „exekutorského Klondiku“ od roku 2006 cca do roku 2012, prosadili jsme snížení finanční překážky pro rychlá předběžná opatření soudu.

S napravováním zákonů a praxe úřadů změn máme aktuální zkušenosti i v programu Digitální svobody.

Zachovat základní svobody nás všech, bez ohledu na postavení a majetek. Pomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti lidem, kteří nedosáhnou na právní služby.

JUDr. Ing. Helena Svatošová / jednatelka a právnička projektů
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. / výkonný ředitel, advokát
BcA. et Bc. Hynek Trojánek / PR a komunita